Biografija

August Šenoa

August Šenoa, (Zagreb, 14. studenoga 1838. – Zagreb, 13. prosinca 1881.), bio je hrvatski novinar, kritičar, književnik, prevoditelj, političar.

August Šenoa je jedno od najvećih imena hrvatske književnosti,  najutjecajniji hrvatski književnik iz 19. stoljeća, te istinski tvorac moderne hrvatske književnosti. Razdoblje u hrvatskoj književnosti dobilo je ima prema njemu, pa tako Šenoino doba obuhvaća vrijeme u kojemu je aktivno djelovao, između 1865. i 1881. godine.

Neka od njegovih djela su: Seljačka buna, Zlatarovo zlato, Prosjak Luka, Čuvaj se senjske ruke, Mladi gospodin, Prijan Lovro, Diogeneš, Kanarinčeva ljubovca, Kameni svatovi, Propast Venecije, Smrt Petra Svačića, Šljivari, Anka Neretvanka, Vinko Hreljanović, Božja plahtica.