OPĆI UVJETI ONLINE KUPOVINE

1) OPĆE ODREDBE

Ovom web stranicom upravlja Kamenita vrata d.o.o., Zagreb, Opatička 2, OIB: 84483143247 (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“) . Ukoliko želite koristiti pogodnosti online kupovine, pozivamo Vas da se upoznate s ovim općim uvjetima. Korištenje web stranice i obrada Vaše online narudžbe uključuje obradu Vaših osobnih podataka pa Vas molimo da pročitate našu Politiku privatnosti.

Kupac je svaka osoba starija od 18 godina koja vrši narudžbe jednog ili više proizvoda čime potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba (u daljnjem tekstu „Kupac“). Narudžbom proizvoda potvrđujete da ste upoznati s našim Općim uvjetima te da pristajete na njih, a oni čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Prodavatelja i Kupca.

2) OSTVARENJE ONLINE KUPOVINE

Naručivanje

Odgovornost za točnost i potpunost podataka prilikom naručivanja proizvoda snosi Kupac. Mogućnost naručivanja određene robe putem web stranice ovisi o njezinoj dostupnosti. Narudžbu je moguće izvršiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Za provedbu narudžbe morate slijediti postupak i odabrane proizvode dodati u Vašu košaricu. Nakon što potvrdite plaćanje, obavijestiti ćemo Vas e-mailom da je narudžba zaprimljena. Ukoliko zbog određenih izvanrednih okolnosti nismo u mogućnosti obraditi Vašu narudžbu, obavijestit ćemo Vas bez odlaganja te zadržavamo pravo otkazati narudžbu.

Plaćanje

Plaćanje se vrši putem kreditnih i/ili debitnih kartica. Jamčimo za sigurnost Vaših podataka.
Nakon zaprimanja narudžbe, tražimo autorizaciju da je transakcija moguća, a sredstva se naplaćuju netom prije nego roba bude otpremljena. U slučaju da nije moguće provesti transakciju, roba Vam neće biti dostavljena i smatramo da niste u mogućnosti sklopiti ugovor.

Dostava

Naručena roba dostavlja se putem dostavne službe na adresu koju ste naznačili prilikom registracije odnosno prijave. Dostava je besplatna za narudžbe u vrijednosti većoj od 100 , a za ostale narudžbe, naplaćuje se dostava u iznosu od 5  koji iznos je naznačen na računu. Dostava je dostupna na području Republike Hrvatske i državama navedenim u Dostava.

Naručenu robu ćemo Vam dostaviti u roku od 7 radnih dana od dana narudžbe zajedno s originalom računa, a ukoliko se dostava vrši na otoke, rok za dostavu je duži za 3 radna dana. U slučaju nepredviđenih okolnosti na koje ne možemo utjecati, može doći do kašnjenja u isporuci. Roba se smatra dostavljenom u trenutku zaprimanja pošiljke što se potvrđuje potpisom potvrde o primitku od strane osobe koja je zaprimila pošiljku na dostavnoj adresi.

U slučaju da pošiljka ne može biti isporučena na dostavnu adresu iz razloga za koji Prodavatelj ne odgovara, obavijestiti ćemo Vas na koji način ju možete preuzeti. Rok za preuzimanje pošiljke je 30 dana od dana obavijesti na koji način ju možete preuzeti nakon kojeg roka ćemo smatrati da ste odustali od ugovora i izvršiti Vam povrat naplaćenih sredstava s tim da Prodavatelj zadržava pravo naplate troškova dostave, manipulacije i drugih mogućih troškova.

3) JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kao Potrošač imate pravo jednostrano raskinuti ugovor o roku od 14 dana bez navođenja razloga, a koji rok počinje teći od dana kada ste Vi ili treća osoba u Vaše ime zaprimili robu koju ste naručili.

Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ugovora, morate obavijestiti Prodavatelja, o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem izjave kojom izražavate volju da raskinete ugovor, a u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona te ugovor/narudžba koji kao potrošač raskidate. Predmetnu izjavu ili obrazac nam možete poslati putem e-maila ili poštanskom pošiljkom na navedenu adresu Prodavatelja.

U slučaju jednostranog raskida ugovora snosite troškove povrata robe i dužni ste ju vratiti na gornju adresu Prodavatelju neoštećenu, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali izjavu o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca ćemo izvršiti bez odgađanja u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o jednostranom raskidu, ali ne prije nego roba bude vraćena. Povrat se vrši na karticu koja je bila terećena prilikom plaćanja.

Ukoliko je roba oštećena na način da nije u stanju za daljnju prodaju zbog razloga koji nisu na strani Prodavatelja, isti nije u obvezi prihvatiti takav povrat robe i izvršiti povrat plaćenog iznosa Kupcu o čemu ćemo Vas obavijestiti na e-mail adresu koju ste nam dostavili prilikom naručivanja.

4) REKLAMACIJE I ZAMJENA ROBE

U slučaju da zaprimljena roba ne odgovara opisu iz Vaše narudžbe ili je oštećena, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila. U odnosu na povrat robe, primjenjuju se uvjeti iz čl.3, a po primitku i pregledu robe ćemo Vas obavijestiti o mogućnostima zamjene robe odnosno pravu na povrat plaćenog iznosa. Ukoliko roba ima materijalne nedostatke, dostaviti ćemo Vam drugi proizvod bez nedostatka ili Vam vratiti naplaćena sredstva, po Vašem izboru.

5) KOMUNIKACIJA

Obavijesti i komunikacija između stranka će se obavljati u pisanom obliku putem e-pošte. Slanjem narudžbe suglasni ste da se sva međusobna komunikacija vrši na opisani način.

U slučaju da ste nezadovoljni našom uslugom, možete nam uputiti prigovor putem e-maila navedenog na ovoj web stranici. Molimo Vas da u prigovoru naznačite narudžbu na koju podnosite prigovor te Vaše korisničke podatke, a odgovor ćemo Vam poslati u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

6) PRIMJENA OPĆIH UVJETA

Na korištenje ovom web stranicom kao i na ugovore koji su sklopljeni temeljem online narudžbi, primjenjuje se hrvatsko pravo, a u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom objave.

Objavljeno dana 01.07.2022.