Biografija

Author Picture

S. Augustina Barišić

Sestra Augustina Barišić rođena je 14. svibnja 1951. godine u Gornjoj Dubici, općina Odžak. Osnovnu školu završila je u Odžaku, srednju medicinsku školu pohađala je u Sarajevu, dok je višu medicinsku školu kao i Institut za teološku kulturu laika završila u Zagrebu.
U Družbu sestara Klanjateljica Krvi Kristove u Zagrebu stupila je 23. rujna 1967. godine. Od 1975. godine radi na Kliničkom bolničkom centru Zagreb na Rebru – Neurološka klinika.
Autorica je knjige, zbirke pjesama „Nikad nisi sam“ koja je imala svoja dva izdanja, 2003. i 2007. godine.

No products were found matching your selection.